Tè neri

€ 0,00
Barattolo da 50g
Barattolo da 100g

Darjeeling
Ambootia FTGFOP 1st flush

Seeyok° SFTGFOP1 1st flush

Margaret´s Hope TGFOP 2nd flush


° da agricoltura biologica

Assam
Sonipur° TGFOP1 2nd flush

Halmari GTGFOP1


° da agricoltura biologica

Ceylon
Mahagastotte FOP fancy lim. edition

Watawala° BOP1


° da agricoltura biologica

China
Keemun OP

Yunnan Diang Hong

Miscele
English breakfast

Irish breakfast